تجسم عملکرد با سیگمامتریک

 

 

اگر به خاطرداشته باشید، در شماره ۲۰۸ مشخص شد برای ارزیابی کارآیی یک فرآیند با استفاده از مقیاس‌هاي سیگما از دو روش استفاده می‌شود:

در روش اول بعد از شناسایی نقص، شمارش نقص و تبدیل در هر میلیون، از یک جدول یا حسابگر برای مشخص کردن عدد سیگما استفاده می‌شود. (روش یک در شماره ۲۰۸ توضیح داده شد)

روش دوم

– اندازه‌گیری تغییرات

خیلی وقت‌ها اطرافیان از شما در خصوص کیفیت کار آزمایشگاهی که در آن کار می‌کنید سؤال می‌پرسند و شما در جواب از واژه‌های خوب و بد استفاده می‌کنید.اگر کسی که از شما سؤال می‌پرسد هم‌رشته شما یا در رابطه با حرفه شما باشد، در مقابل پاسخ خوب یا بد قانع نمی‌شود. آنها نیاز به اطلاعات کامل‌تری دارند تا بدانند آزمایشگاه مورد نظر در کدام سطح از کیفیت قرار دارد.در آزمایشگاه، خوب و بد بودن بسیاری از فعالیت‌ها با بررسی تغییرات اندازه‌گیری می‌شود.

 

در این شماره قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه با استفاده از بررسی تغییرات متد و تبدیل آن به عدد سیگما سطح کیفیت کار خود را مشخص کنید.

۱- تعریف کیفیت موردنیاز برای هر آزمون را انجام دهید.

مدیریت کیفیت با دانش کیفیتی که باید به‌دست آید، آغاز می‌شود.

به نظر ساده است، اما وقتی از متخصصان آزمایشگاه می‌پرسم “چه کیفیتی برای آزمون لازم است؟”

پاسخ به ندرت یک تعریف عددی یا کمّی از الزامات کیفیت است.

کیفیت موردنیاز برای هر آزمون می‌تواند به‌صورت خطای مجاز باشد، برای این منظور استفاده از معیارهای CLIA،RCPA، سطوح تصمیم‌گیری بالینی و مقادیر تغییرات بیولوژیک مطرح است.

وقتی شما کیفیت موردنیاز را نمی‌دانید، مانند آن است که فوتبال بازی می‌کنید بدون مشخص کردن دروازه برای گل زدن.

۲- عملکرد روش (CV، بایاس) متد را مشخص کنید

نتایج سنجش مواد کنترل در آزمایشگاه می‌تواند برای تخمین CV و نتایج حاصل از آزمون کنترل کیفیت خارجی برای ارزیابی بایاس مورد استفاده قرار گیرد.چرا این موضوع مهم است؟

CV و بایاس ویژگی‌هایی هستند که به شما می‌گویند که روش شما چگونه انجام می‌شود.

۳- سیگما را محاسبه کنید

Sigma = (TEa – bias)/CV

 

مفید است در آزمایشگاه متر داشته باشید که به شما نشان دهد آیا عملکرد روش به اندازه کافی خوب است تا بتوانید کیفیت موردنیاز را به دست آورید. سیگما متریک همان متر زدن است.

اگر عملکرد بد باشد، طرح کیفیت نمی‌تواند بر عدم کیفیت ذاتی غلبه کند.

اگر عملکرد روش بسیار خوب است، فقط لازم است طرح کیفیت ساده‌ای را بکار بریم.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)