انواع آب مقطر

آب مقطر به آب خالص می گویند. این آب فاقد ناخالصی است و کاربردهای زیادی دارد که در مقاله پیش رو به معرفی آب مقطر و انواع آن خواهیم پرداخت.

واژه “مقطر” هم خانواده واژه تقطیر است. آب مقطر به آبی گفته می شود که روی آن عملیات تقطیر انجام شده باشد. به طور کلی آبی که در طبیعت وجود دارد یا آب شیر، دارای ناخالصی هایی هستند که ممکن است برای بعضی از استفاده ها مناسب نباشند. به همین دلیل از آب مقطر استفاده می شود.

آب مقطر چیست؟

آب مقطر در وافع H2O خالص است. روی آب شیر یا هر آب دیگری که ممکن است در طبیعت پیدا شود، عملیات تقطیر را انجام می دهند تا به آب خالص دست یابند. گاهی نیاز است آب بسیار خالص تر از آبی باشد که یک بار روی آن عملیات تقطیر انجام شده است و در این حالت از اب دو با جند بار تقطیر استفاده می شود.

در عملیات تقطیر آب ناخالص را حرارت می دهند تا تبخیر شود و سپس بخار جاصل از تبخیر آن را دوباره میعان کرده و در ظرف دیگری حمع آوری می کنند. با تبخیر شدن آب، ناخالصی های همراه با آن در ظرف باقی می ماند و بخار آن تقریبا بخار آب خالص است و با میعان دوباره آن به آب خالص دست خواهند یافت.

البته لازم به ذکر است که آب مقطر، لزوما بدون یون نیست و ممکن است یون هایی درون آن وجود داشته باشند.

انواع آب مقطر

آب مقطر یک بار تقطیر

این آب مقطر پایین ترین گرید آب مقطر است که ممکن است یافت شود. روی این آب یک بار عملیات تقطیر انجام شده است و از خلوص نسبتا خوبی (نسبت به آب شهری) برخوردار است.

آب مقطر دو بار تقطیر

آب مقطر دو بار تقطیر ار خلوص بالاتری نسبت به آب مقطر یک بار تقطیر برخوردار است. روی این آب یک بار دیگر فرآیند تقطیر انجام شده است تا به خلوص بالاتری دست یافته شود.

فروش آب مقطر

آب مقطر چند بار تقطیر

آب مقطری که بیش از دو بار عملیات تقطیر روی آن انجام شده باشد.

آب دی یونیزه

همانطور که گفته شد، آب مقطر لزوما فاقد یون های موجود در آب نیست و بر اساس این بون ها، ممکن است پی اچی(pH) ای متفاوت با آب کاملا خالص (که گفته می شود باید pH آن 7 باشد.) داشته باشد. معمولا این موضوع را از روی رسانایی آب (که شاخصی برای اندازه گیری یون های موجود در آب است) متوجه می شوند.

در کاربردهایی که لازم است آب علاوه بر خالص بودن، فاقد هرگونه یون نیز باشد، باید از آب دی یونیزه استفاده شود. آب دی یونیزه فاقد یون است. در واقع آب دی یونیزه هیچ چیز نیست جز H2O.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)