تبدیل واحد فشار

فشار کمیتی است که برای اندازه گیری نیروی وارد بر سطح استفاده می شود. در مقاله پیش رو به معرفی فشار، واحد های آن و تبدیل این واحدها به یکدیگر صحبت خواهیم کرد.

شما می توانید از تبدیل واحد آنلاین تمادکالا نیز استفاده کنید.

فشار چیست؟

فشار نیروی وارد به سطح است. فشار P
نیرویی است که به صورت عمود بر واحد سطح یک جسم وارد می شود. فشار یک کمیت اسکالر(عددی) است.

فشار ممکن است به دو صورت مطلق یا نسبی بیان شود.

واحد های مختلف فشار

دو دستگاه بین المللی و انگلیسی معروف ترین دستگاه های اندازه گیری کمیت ها هستند که واحد فشار در دستگاه انگلیسی پوند بر واحد اینچ مربع است. در دستگاه بین المللی نیز کمیت فشار با واحد پاسکال اندازه گیری می شود.

پوند بر اینچ مربع (Pounds per Square Inch)

یک PSI، معادل وارد شدن نیروی یک پوند بر اینچ مربع است.

پاسکال (Pascal)

یک پاسکال معادل وارد شدن یک نیروی 1 نیوتنی به جسمی با سطح 1 متر مربع است.

تبدیل واحدهای فشار

در ادامه برخی از روابط معروف در تبدیل واحدهای فشار به یکدیگر آورده شده است.

1 بار (bar) معادل 99999.99999999999 پاسکال (pascal) است.

1 بار (bar) معادل 14.50377 پی اس آی (psi) است.

1 بار (bar) معادل 0.9869199999999999 اتمسفر (atmosphere) است.

1 پاسکال (pascal) معادل 0.0001450377 پوند بر اینچ مریع (pound force per square inch) است.

1 پاسکال (pascal) معادل 0.0075006168 تور (torr) است.

در ادامه جدولی آورده شده است که می توانید برای تبدیل واحدها به یکدیگر از آن استفاده کنید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)