آمونیوم تیوسیانات یک ترکیب معدنی با فرمول NH₄SCN می باشد که از طریق واکنش دی سولفید کربن با آمونیاک آبدار بوجود می آید. این ترکیب نمک کاتیون آمونیوم با آنیون تیوسیانات بشمار می رود.

موارد مصرف آمونیوم تیوسیانات

 • از آمونیوم تیوسیانات در تولید آفت کش، رزین های مصنوعی شفاف، در کبریت ها به عنوان یک عامل ثابت کننده، در عکاسی، در ترکیبات ضد زنگ گوناگون، به عنوان یک عامل کمکی در رنگرزی منسوجات و چاپ، در قالب یک دنبال کننده در میدان های نفتی، در جدا سازی هافنیوم از زیرکونیوم و در آنالیز های تیتراسیون استفاده می شود.

  خصوصیات آمونیوم تیوسیانات

  • تیوسیانات آمونیوم در هوا پایدار است.
  • آمونیوم تیوسیانات خاصیت اسیدی ضعیفی دارد.
  • آمونیوم تیوسیانات در آب، آمونیاک مایع، الکل و استون حل می شود.
  • تیوسیانات آمونیوم بلورهای جامد بی رنگ است.
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)