انواع محیط کشت محیطی است که جهت زرع سلول ها و اقسام میکروب های به کار برده می شود. محیط های مذکور اقسام متنوع و متمایزی دارند با توجه به عملکرد می توان از هریک از آنها استفاده کرد.

آگار ماده ای پلی ساکاریدی می باشد که معمولا از گونه ای جلبک قرمز دریایی تمهید می شود. این ماده در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد ذوب می شود و در دمای ۴۳ درجه سانتیگراد منجمد می شود.‌ به علت اینکه دمای زرع اکثر سلول ها و باکتری ها نزدیک به ۳۷ درجه می باشد این ماده کارایی خیلی زیادی در این محیط ها دارد. این محیط های دارای انواع مختلفی نظیر غنی شده، انتخابی، افتراقی و… می باشد که هر کدام از مشخصه های متفاوتی برخوردار می باشند.

محیط کشت چیست؟

محیط کشت به چه معنا می باشد؟ همانطور که مستحضرید میکروب یک جاندار یک سلولی بوده و مستعد است تمامی امور حیاتی خود را به تنهایی انجام دهد بدون اینکه به سلول دیگری احتیاج داشته باشد. این قاعده مبین آن است که میکروب ها نیز به آب، مواد آلی و مواد معدنی نیاز دارند. پیرامونی مغذی و مقوی که شامل تمامی نیاز های یک میکروب از جمله مواد غذایی، عناصر و… باشد که سبب رشد و تکثیر آن میکروب شود را به عبارتی محیط کشت می نامند.

این پیرامون می تواند به شیوه دست ساز باشد یا به شیوه طبیعی بدین مفهوم که درون سلول های بدن یک جاندار باشد. خون مناسب ترین پیرامون برای نمو یک باکتری می باشد چرا که کلیه نیاز های یک باکتری من جمله اکسیژن، مواد مغذی، PH مطلوب ، دمای مورد نیاز و… را برای آن مهیا می سازد.

میکروب ها را می توان روی پیرامون ها و در ظرف های متنوعی عملیات لازم را انجام داد که تعیین فرم به نوع کشت وابسته است. به عنوان مثال در زرع هایی که پیرامون آن مایع است ظرف کشت به صورت لوله ای می باشد و پیرامون های جامد هم در پلیت یا در لوله کشت داده می شوند.

استفاده محیط کشت در پلیت ها

اکثر محیط های نام برده شده که در پلیت استفاده می شوند عمومی هستند که معمولا برای تمهید مواد غذایی ضروری برای نمو باکتری ایجاد شده اند. برخی اوقات این پیرامون های عمومی را با افزودن مواد مغذی که سبب بالاتر رفتن فوری نمو ارگانیسم های شدید رشد می شوند بی نیاز می کنند. نهاد این مواد مقوی به میزانی است که نمی توان آن ها را با پیرامون اصلی استریل کرد بلکه بایستی پس از اتوکلاو شدن پیرامون ، به صورت سترون این مواد افزوده شوند. مدل های از این نوع مواد مغذی شامل شیر بی چربی، زرده تخم مرغ، خون گوسفند و… می باشند.

معرفی محیط کشت انتخابی

یکی از انواع محیط کشت، انتخابی نام دارد. برخی از مواد مقوی و مغذی شامل یک مولفه انتخابی است که مختص تفکیک سازی مجموعه ویژه ای از میکروب ها است. مولفه انتخابی همواره با ممانعت از نمو ارگانیسم های نامناسب کار می کند و بدین جهت سبب نمو حاد تر ارگانیسم های مناسب می شوند. زمانی مولفه انتخابی به پیرامون مذکور افزوده می شود از این رو به آن پیرامون کشت انتخابی می گویند. برای مثال سدیم کلرید آگار برای استافیلوکوک ها انتخابی است.

معرفی محیط کشت افتراقی

محیط کشت افتراقی بخش هایی دارد که سبب می شود بعضی از ارگانیسم ها در قیاس با باکتری های دیگر که در همان پیرامون آن نمو می یابند به صورت متمایزی پدید می آیند. به عنوان مثال برخی از باکتری ها خواص همولیز دارند بدین مفهوم که آنزیم همولیزین را ایجاد می کنند که این آنزیم در پیرامون آگار خوندار سبب لخت شدن گلبول های قرمز شده و کلید آن در پیرامون کشت به رنگ روشن مشاهده می شود. این همولیز امکان دارد ناکامل یا کامل باشد.

گروهی از باکتری ها که بر روی این محیط در مجاور هم نمو می یابند به علت نمو و افزایش یافتن ، نواحی برجسته ای را بر روی پیرامون کشت ایجاد می کنند که سایز آنها متمایز بوده و به پیرامون کشت، مقدار نمو، تکثیر باکتری و… بستگی دارد. این مجموعه نواحی را کلنی می نامند. دیگر محیط مربوط به افتراقی اکثرا حاوی یک شناسه PH هستند. به عنوان مثال پیرامون اگار آهن دار 3 قندی این گونه می باشند.

این نوع نواحی مخصوصا زمانی سودمند می باشند که با میکروب هایی با فرم و خصوصیات برابر روبه رو شوید. اکثر این پیرامون ها هر دو خصوصیت را با همدیگر دارند مانند مکانکی آگار این پیرامون حاوی نمک های صفراوی و میزان اندکی کریستال ویوله است که هر دو از نمو باکتری های گرم مثبت ممانعت می کنند همچنین این پیرامون حاوی لاکتوز و شناسه PH قرمز غیر فعال است که تجزیه کننده ، لاکتوز را به رنگ قرمز تغییر می دهد و امکان دارد در محیط پیرامون کلنی یک حلقه به رنگ قرمز ایجاد می کند. کلنی معمولا باکتری هایی که مستعد به تجزیه لاکتوز نیستند بی رنگ مشاهده می شوند.

محیط های غنی کننده

از دیگر انواع محیط کشت می توان به پیرامون های غنی شده اشاره کرد. این پیرانون ها همواره در مواردی استفاده می شوند که میزان میکروب های مورد تفحص در نمونه غذایی محدود بوده و یا به دلیل حضور بسیار میکروب های دیگر تفکیک کردن آنها با مشکل روبه رو می شود. این پیرامون ها‌ فرصت نمو برای میکروب ها را از لحاظ مواد غذایی و PH تمهید می سازد.

پیرامون کشت کامل

محیط کشت کامل تمامی موارد مورد نیاز برای نمو باکتری ها را در بر دارد و بدون مواد ضد میکروبی است و تقریبا ۸۰ درصد از باکتری ها می توانند در آن تکثیر و نمو یابند. این پیرامون ها بدون هر نوع کنترل کننده و نشانه بوده در این صورت با رشد میکروب های متنوع، بر روی آن هیچ نوع تغییر رنگی دیده نمی شود. در این بین پیرامون پلیت کانت آگار در قیاس با نوترینت آگار از کیفیت مقوی بیشتری بهره مند بوده و برای نمو میکروب ها مطلوب تر می باشد.

نواحی جامد به دلیل داشتن آگار در تلفیق خود به حالت جامد می باشند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)