بوتیرومتر ها از جنس شیشه مدرج شده می باشند .

انواع بوتیرومتر

۱- بوتیرومتر شیر

دستگاه اندازه گیری میزان تعیین چربی در شیر.

 

دستگاه اندازه گیری میزان تعیین چربی در شیر بدون چربی.

 

۳-بوتیرومتر برای خامه ، بستنی و شیر تغلیظ شده

دستگاه اندازه گیری میزان تعیین چربی در خامه ، بستنی و شیر تغلیظ شده.

 

۴-بوتیرومتر برای پنیر و کشک

دستگاه اندازه گیری میزان تعیین چربی در پنیر و کشک.

 

۵-بوتیرومترکره

دستگاه اندازه گیری محتوای تعیین کننده چربی در کره.

 

۶-بوتیرومتر شیر خشک

دستگاه اندازه گیری محتوای تعیین چربی در شیر خشک 

 

 

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)