این وسیله در واقع محفظه ای مناسب برای دریافت و پردازش فاضلاب می باشد. ممکن است برای روشن سازی فاضلاب به وسیله ی تصفیه و رسوب گذاری ساده همراه با هضم بی هوازی از لجن ساده استخراج شده مورد استفاده قرار بگیرد.

این محفظه دارای یک بخش بالایی می باشد که رسوب گذاری یا به عبارتی دیگر ته نشینی در آن اتفاق می افتد. این مواد ترکیب یافته به سمت پایین شیب به جهت ورود به محفظه ی پایینی به حرکت در می آیند جایی که در آن لجن ها جمع آوری و هضم می شوند.

این ظروف دارای دو نوع شیردار و بدون شیر هستند

برای تست جامدات رسوب دهنده در آب ، فاضلاب و آب سطحی از یک قیف ایمهوف با یا بدون شیر آب ( برای کنترل جریان مایع یا گاز استفاده می شود ) استفاده می شود. حجم جامدات بعد از یک مدت زمان مشخص در انتهای یک قیف یک لیتری با استفاده از علایم مدرج، اندازه گیری می شود.

در واقع قیف ایمهوف از شیشه آلات آزمایشگاهی محفظه ای است. که به منظور دریافت و پردازش فاضلاب آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد . امکان دارد ازقیف ایمهوف برای شفاف سازی فاضلاب به وسیله ی تصفیه و رسوب سازی ساده به همراه هضم بی هوازی لجن استخراج شده ، استفاده شود.

قیف ایمهوف متشکل از یک محفظه ی بالایی است که تشکیل رسوب داخل آن اتفاق می افتد. و از آن خاک های جمع آوری شده از راه مجرا های شیبی که به یک ورودی ختم می گردد به داخل محفظه ی پایینی راه پیدا می کنند. که داخل آن لجن جمع آوری و هضم می شود .

 

تولید قیف ایمهوف شیشه ای

ما از آن به منظور مقایسه ی میزان جامدات معلق که به شکل رسوب از مایعات بیرون می آید ، استفاده می کنیم . به عنوان نمونه ، از قیف ایمهوف به منظور مقایسه ی میزان جامدات رسوب شده در صافی با به کار گیری کاغذ صافی استفاده می گردد .

مزیت قیف ایمهوف این است که استفاده از آن زمان تست میدانی در یک مکان دور بسیار راحت تر می باشد. قیف ایمهوف یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پر استفاده در حوزه آزمایشگاهی می باشد.
در واقع قیف ایمهوف می تواند یک لیتر مایع را در خود جا کند و جداره ی آن بر حسب میلی لیتر مدرج شده است . قیف ایمهوف طولی در حدود ۳۵ سانتی متر را دارا می باشد. به علت تیز بودن بسیار این قیف ، انتهای ۶ سانتی متری آن فقط ۲۰ میلی متر در خود نگه می دارد . در مقابل ، بالای آن ۳۰۰ میلی لیتر را در خود حفظ می کند .

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)