یکی از مهمترین بحث ها درباره مواد شیمیایی این است که این مواد چگونه حمل و نگهداری می شوند. چون بسیاری از این مواد برای انسان ها و محیط زیست خطرناک هستند و شرایط خاصی برای حمل و نگهداری آن ها نیاز است.

حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک می تواند خطری برای مردم، جوامع و محیط زیست باشد. با آگاهی از خطرات مرتبط با حمل و نقل مواد شیمیایی، APC راه هایی را برای ذخیره، محافظت و حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی تهاجمی ارائه می دهد.

 1. آنچه باید در مورد مواد شیمیایی خطرناک بدانیم

ماده ای به عنوان خطرناک تعریف می شود که دارای یک یا چند ویژگی زیر باشد:

 • قابل اشتعال : به سرعت آتش می گیرد،
 • خورنده (مایل به ایجاد خوردگی) : تعریف خوردگی عبارت است از تخریب تدریجی. مواد یا خواص در اثر واکنش با محیط آن ها،
 • سمی : یک ماده سمی ماده ای است که می تواند سمی باشد. یا اثراتی بر سلامتی داشته باشد،
 • واکنشی : تمایل به واکنش شیمیایی.

با توجه به اداره ایمنی خودروهای فدرال (FMCSA)، مواد خطرناک به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

 • مواد منفجره (کلاس 1)
 • گازهای (کلاس 2)
 • مایع قابل اشتعال (کلاس 3)
 • جامدات قابل اشتعال (کلاس 4)
 • مواد اکسید کننده (کلاس 5)
 • مواد سمی  و عفونی (کلاس 6)
 • مواد رادیواکتیو (کلاس 7)
 • مواد خورنده (کلاس 8)
  1. کالاهای خطرناک متفرقه (کلاس 9)
  2. چندین روش یا بهترین روش برای نگهداری ایمن مواد شیمیایی خطرناک وجود دارد:
  1.  

   • اطمینان از طراحی، مکان و نصب ایمن سیستم های ذخیره سازی و جابجایی (مانند مخازن)
   • جداسازی مواد ناسازگار برای جلوگیری از برهمکنش مواد شیمیایی واکنشی
   • از علائم ایمنی مناسب با برچسب و پلاکارد نگهداری کنید

    

   الزامات پلاکارد:

   هر “بسته بندی فله، کانتینر بار، دستگاه بار واحد، وسیله نقلیه حمل و نقل یا واگن ریلی حاوی هر مقداری از مواد خطرناک باید مطابق با کلاس خطر مواد خطرناک حمل شده پلاکارد شود. و هر کدام باید الزامات طراحی و قرارگیری را رعایت کنند.”

   • برای مهار نشت آماده باشید و سیستم های پاکسازی داشته باشید
   • یک برنامه اضطراری برای مقابله با یک حادثه مربوط به مواد شیمیایی خطرناک داشته باشید
   • داشتن تجهیزات حفاظت فردی مناسب (PPE)
   • تجهیزات آتش نشانی به راحتی در دسترس داشته باشید
   • مواد شیمیایی را از دسترسی غیرمجاز ایمن کنید
   • از مخازن ذخیره سازی با پوششی با کارایی بالا محافظت کنید

   هنگام انتخاب پوشش باید معیارهای مناسب را در نظر گرفت تا مقرون به صرفه ترین محافظت در برابر خوردگی را فراهم کند. اگر آستر مناسب انتخاب و اجرا نشود، احتمال آلودگی محصول ذخیره شده و خراب شدن مخزن بیشتر می شود.

    

   1. حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک

   حمل و نقل مواد شیمیایی و مواد خطرناک نیازمند فرآیندی است که باید با قوانین فدرال، ایالتی و محلی سختگیرانه مطابقت داشته باشد. این روش همچنین مستلزم انتخاب پوشش مناسب برای جلوگیری از خوردگی، اطمینان از خلوص محموله و به حداکثر رساندن زمان کار شما است.

   

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)