جار بی هوازی : وسیله ای استوانه ای شکل و بزرگ ، حاوی درب مخصوص که جهت کشت میکروبهای بی هوازی در شرایط خلاء از آن استفاده می شود.

طریقه کشت باکتریهای بی هوازی

بعد از انتخاب محیط کشت مناسب جهت کشت باکتری ، پلیت را در وسیله ای بنام جار بی هوازی قرار می دهند
تا این وسیله شرایط یک محیط بی هوازی را برای باکتری ایجاد نماید .

برای ایجاد خلا در دستگاه جار از پمپ خلا یا پمپ وکیوم استفاده می شود .

عملکرد جار بی هوازی :

بعد از قرار دادن پلیت ها در داخل آن از گاز پک استفاده می شود .
سطح گاز پک را با آب آغشته کرده و آنرا داخل جار قرار دهید و درب جار را کامل ببندید .
مواد داخل گاز پک در طی واکنش با آب اکسیژن محیط داخل جار را مصرف میکند .
با حذف اکسیژن محیط شرایط بی هوازی برای رشد باکتری فراهم می شود.
برای نشان دادن صحت کار در جار بی هوازی از نوارهای اندیکاتور استفاده می شود .

این نوارهای باریک حاوی موادی است که در حالت عادی به رنگ آبی می باشد .
هنگامی که اکسیژن از محیط حذف می شود این مواد هم تغییر رنگ داده و بحالت بی رنگ در می آید .
پس برای نمایان شدن شرایط بی هوازی محیط یک عدد از این نوارها را هم داخل جار می اندازید.
بعد از سپری شدن مدت لازم برای رشد باکتری شما می توانید رشد کلنی ها را در پلیت ها توسط دستگاه کلنی کانتر مشاهده کنید.

جار بی هوازی چیست؟

  ظرف پلاستیکی، فلزی یا شیشه ای می باشد که هوای موجود در آن توسط سیستم های مختلف تخلیه شده و CO2 مورد نیاز نیز تأمین می شود.
سیستم های دیگری وجود دارد که با استفاده از پمپ، هوا را تخلیه و N2 و CO2 به درون ظرف تزریق می شود و سیستم مارت نامیده می شوند.

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)