روش ماکروکجلدال (Macro Kjeldahl) ست تقطیر کجلدال روشی برای بررسی میزان ترکیبات نیتروژن دار در مواد غذایی، ادرار، سرم یا دیگر نمونه‌هاست و معمولاً برای تعیین مقادیر نسبتاً زیاد نیتروژن (۱۰۰-۲۰ میلی‌گرم) استفاده می‌شود. نمونه با مخلوط هضم (سولفات مس و اسیدسولفوریک) ترکیب‌شده، کاملاً گرم می‌شود و با محلول سدیم هیدروکسید قلیایی می‌شود. سپس آمونیاک طی فرآیند تقطیر جداشده و در محلول اسید بوریک محبوس شده و با اسیدکلریدریک یا اسیدسولفوریک استاندارد تیتر می‌شود.

اجزای سیستم ماکرو کجلدال

هیتر یا اجاق‌برقی کف گرد
ارلن
بالن
بورت

ست تقطیر کجلدال

مکانیسم عمل دستگاه ماکروکجلدال

روش کلدال (کجلدال) ست تقطیر کجلدال یا دستگاه پروتئین گیر روشی برای اندازه‌گیری مقدار نیتروژن در مواد شیمیایی است. این روش در سال ۱۸۸۳ توسط یوهان کلدال ارائه شد.

فرآیند اندازه‌گیری مقدار ازت (نیتروژن) یا پروتئین با ماکروکجلدال از قرار زیر است:

ابتدا نمونه که می‌تواند ماده غذایی یا یک نمونه زیستی باشد توسط اسیدسولفوریک و در حضور کاتالیزور جوشانده می‌شود. افزایش دما سبب افزایش سرعت فرآیند هضم می‌شود. منظور از هضم تخریب و تجزیه شدن ترکیبات از طریق فرآیند اکسایش است.

از سولفات مس، سلنیم و جیوه سولفات به‌عنوان کاتالیست جهت تسریع فرآیند هضم استفاده می‌شود. در فرآیند هضم نیتروژن کاهش‌یافته به‌صورت آمونیوم سولفات آزاد می‌شود. افزودن سدیم هیدروکسید به تبدیل آمونیم سولفات به آمونیاک کمک می‌کند.

مرحله دوم مکانیسم عمل دستگاه ماکروکجلدال

در مرحله دوم ازت موجود در نمونه به‌صورت گاز آمونیاک آزاد می‌شود که طی فرآیند تقطیر و با عبور از مبرد به مایع آمونیاک تبدیل می‌شود و وارد اسید بوریک موجود در ارلن شده و بورات آمونیوم تشکیل می‌شود. در بخش نهایی بورات آمونیوم با اسیدکلریدریک تیتر می‌شود و متناسب با غلظت و حجم اسید مورداستفاده میزان نیتروژن تعیین می‌شود.

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)