نیکل سولفات شش آبه یکی از ترکیبات معدنی به رنگ سبز است. سولفات نیکل نمکی است که از واکنش میان فلز نیکل و اکسید نیکل با اسید سولفوریک به دست می آید. سولفات نیکل به صورت خشک و آبدار وجود داشته و در صنایع مختلف رنگرزی، نساجی، سرامیک سازی و … کاربرد دارد.

سولفات نیکل

سولفات نیکل ترکیبی با فرمول شیمیایی NiSO۴ است و به صورت جامدی است که در صنایع مختلف به کار برده می شود. در صورت حرارت دادن سولفات نیکل، گازهای سمی خارج شده و ماده ای خطرناک حاصل می شود. رنگ های مختلفی از سولفات نیکل تولید می شود. زیرا این ترکیب به صورت جامد خشک و یا آبدار وجود دارد. به طوری که نوع بدون آب و نوع هپتا هیدرات آن به رنگ سبز است. 

نیکل سولفات شش آبه

نیکل سولفات شش آبه به رنگ آبی سبز بوده و بویی ندارد. این ترکیب شفاف بوده و اندازه بلورهای آن بین ۱ تا ۲ میلی متر است. اگر این ترکیب در دست گرفته شود، دست را رنگی نمی کند.

سولفات نیکل ۶ آبه در اتانول و تولوئن حل نشده ولی در آب محلول است. دانسیته ای برابر با ۲,۷ دارد. نقطه ذوب این ترکیب، ۵۳ درجه سانتی گراد و میزان PH محلول آن، ۴ است. برای تعیین درصد خلوص این ترکیب از آمونیوم هیدروکساید غلیظ، شناساگر موروکساید و محلول ۰,۱ مولار EDTA استفاده می شود.

نیکل سولفات شش آبه وقتی تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گرا حرارت داده شود، دچار تخریب حرارتی می شود.

تولید نیکل سولفات شش آبه

اسید سولفوریک با قطعات، تیکه ها، تخته و گلوله های فلز نیکل واکنش داده و تولید سولفات نیکل می کند. بدین ترتیب که ابتدا براده های نیکل را در مخزنی از جنس استیل که ضد اسید باشد، قرار می دهند. سپس اسید سولفوریک رقیق شده با آب را به آن اضافه می کنند. اسید نیتریک یا هیدروژن پراکسید به این مخلوط اضافه می شود تا اکسید نیکل حاصل شست و شو داده شود. برای این که نیکل، سریع حل شود نیز افزودن این مواد موثر است. با افزودن مقدار اسید سولفوریک اضافی و جوشاندن، اسید نیتریک اضافی به صورت گاز N۲O۴ که قهوه ای رنگ است، خارج می شود.

در نهایت محصول به دست آمده صاف شده و برای سرد شدن و تشکیل کریستال وارد وان های پلی اتیلنی می شود. کریستال های به دست آمده از محلول جداسازی شده و برای بسته بندی انتقال داده می شوند.

 

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)