پرل شیشه ای(ساچمه شیشه ای) سنگ جوش یا گلوله های شیشه ای، گلوله های گرد با سطح یک دست و بدون حباب میباشد .

گلوله های شیشه ای، ساچمه شیشه ای یا سنگ جوش در صنعت ، از جمله در رنگ سازی، آسیاهای صنعتی، شات بلستینگ، رنگ کاری های جاده ای کاربردهای فراوانی دارند.

و به عنوان فیلر در کار های آزمایشگاهی کاربرد دارد .

ویژگی سنگ جوش

سطح یک دست

بدون حباب

گردی بالا

در قطرهای مختلف

سطح یک دست

بدون ناخالصی

کاربرد پرل شیشه ای

بیشترین کاربردآن در رنگ سازی و آسیاهای صنعتی میباشد .

بطوریکه حتی دستگاه آسیای پرمیل ساختاری از کار با سنگ جوش دارد .

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)