کودکانی که دارای اضافه وزن یا چاق هستند، اغلب با انجام تکالیف مدرسه مشکل دارند، و حال تحقیقات جدید سرنخ هایی در مورد اینکه چگونه وزن اضافی میتواند به مغز در حال رشد آسیب برساند، نشان می دهد.

«راهکار اصلی افزایش آگاهی در مورد پیامدهای چاقی برای سلامت مغز علاوه بر پیامدهای سلامت جسمی است، به ویژه از آنجایی که نرخ چاقی بسیار بالا است و همچنان در حال افزایش است.»

برای این مطالعه، محققان چندین نوع اسکن مغزی را در بیش از ۵۱۰۰ کودک ۹ تا ۱۰ ساله که در مطالعه در حال انجام رشد شناختی مغز نوجوانان شرکت داشتند، بررسی کردند. از این تعداد ۲۱ درصد اضافه وزن و ۱۷.۶ درصد چاق بودند.

محققان پی بردند اختلالات ساختاری و عملکردی مغز در بچه‌هایی که اضافه وزن داشته یا چاق بودند در مقایسه با بچه‌هایی که اینگونه نبودند، وجود داشت و این تغییرات می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف تحصیلی شود.

به طور خاص، کودکانی که دارای اضافه وزن یا چاق بودند، نازک شدن خارجی‌ترین لایه مغزشان (قشر مغز) مشاهده شد و این روند با اختلال در مهارت‌های عملکرد اجرایی مانند برنامه ریزی و انجام کارهای متعدد مرتبط است. علاوه بر این، یکپارچگی ماده سفید مغز در جسم پینه‌ای که دو نیمکره مغز را به هم متصل می‌کند و در مسیرهای درون نیمکره‌های مغز که لوب های مغز را در کودکان دارای اضافه وزن یا چاق به هم متصل می‌کند، دچار اختلال شد.

همچنین، شبکه‌های مغزی درگیر در تصمیم‌گیری مبتنی بر پاداش و کنترل رفتارها، کاهش ارتباط را در کودکان دارای اضافه وزن یا چاق نشان دادند.

این مطالعه نشان داد که این الگوها طی دو سال ادامه داشت.

نویسنده این مطالعه گفت : «یافته‌های ما نشان می‌دهند شاخص توده بدنی بالاتر (BMI) در کودکان با عملکرد شناختی ضعیف و پیشرفت تحصیلی مرتبط است.»

او خاطرنشان کرد: «هنوز خیلی زود است که بگوییم کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی می‌تواند برخی از این تغییرات مغزی را جبران کند یا خیر، اما این امکان وجود دارد.»

همچنین گفت: «انعطاف پذیری مغز یا توانایی سازماندهی مجدد مسیرهای عصبی کودکان بسیار بالا است و شواهدی وجود دارد که عملکرد شناختی ممکن است پس از مداخلات کاهش وزن افزایش یابد.»

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)