واحد های اندازه گیری طول از کوچک به بزرگ

تعداد واحد های اندازه گیری طول زیاد است. بدلیل این زیاد بودن، حفظ کردن و به یاد سپردن آنها قطعا سخت خواهد بود. به همین دلیل بر آن شدیم تا مقاله ای بنویسیم و در آن تلاش کنیم تا تمامی واحدهای طول مطرح و پرکاربرد را بر اساس اندازه آنها مرتب کنیم تا بخاطر سپردن آنها برایتان آسان تر باشد. همچنین با دانستن ترتیب آنها، درک بهتری نسبت به هرکدام از این واحد ها خواهیم داشت.

واحدهای طول پرکاربرد

در ادامه ابتدا لیستی از این واحدهای طول خواهیم گفت و در ادامه آنها را به ترتیب از کوچک به بزرگ خواهیم نوشت.

واحد طول دستگاه متریک

متر تنها واحد اندازه گیری طول در دستگاه SI است. واحدهای پرکاربرد طول در سیستم متریک عبارتند از: نانومتر(nm)، میکرومتر(um)، میلی متر(mm)، سانتی متر(cm)، متر(m) و کیلومتر(km)

واحد طول در دستگاه انگلیسی

واحدهای پرکاربردطول در دستگاه انگلیسی عبارتند از اینچ(inch)، فوت(foot)، یارد(yard) و مایل(mile).

واحدهای اندازه گیری طول ایرانی

در ادامه به تعدادی از واحد های پرکاربرد طول که در قدیم در ایران رواج داشته است و بعضی از آنها هنوز هم استفاده میشود، اشاره خواهد شد.

وجب

هر وجب برابر با فاصله نوک انگشت شست تا نوک انگشت کوچک دست در حالتی که دست کاملا باز باشد است. این مقدار به طو تقریبی 22.5 سانتی متر است.

ذرع

به فاصله بین دو دست باز گفته میشود. معادل 1.04 متر است.

واحد ذرع شرعی نیز وجود دارد که معادل دو وحب(45 سانتی متر) است.

فرسخ(فرسنگ)

این واحد طول برای اندازه گیری فواصل طولانی مانند فواصل بین شهرها استفاده می شده است. دو نوع فرسخ وجود دارد. یکی فرسخ متداول و دیگری فرسخ شرعی. هر فرسخ متداول معادل 6.240 کیلومتر است. هر فرسخ شرعی معادل 5.4 کیلومتر است.

گز

یکی از واحد های رایح طول در گذشته بوده است. گز مقدار یکسانی نداشته و در نواحی مختلف متفاوت بوده است. مقدار آن از 95 سانتی متر تا 104 سانتی متر گزارش شده است.

واحد های طول رایج از کوچک به بزرگ

 • میلی متر
 • سانتی متر
 • اینچ
 • وجب
 • فوت
 • یارد
 • گز
 • متر
 • ذرع
 • کیلومتر
 • مایل
 • فرسخ(فرسنگ)
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)